Vui Lòng Xác Nhận Địa Chỉ Email:

1

Kiểm tra hộp thư của bạn

Để đảm bảo khóa học được gửi đến đúng người, đúng thời điểm. Xin vui lòng kiểm tra hộp thư "Inbox" và "Spam".

2

Mở email xác nhận

Tìm email có tiêu đề là "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên", được gửi từ tumichael@kiemtiencham.com.

3

Click đường link xác nhận

Khi bạn click link trong email, địa chỉ email của bạn được xác nhận và Tú Michael sẽ gửi bạn link khóa học ngay lập tức.